Bekrätta

Old Swedish Dictionary - bekrätta

Meaning of Old Swedish word "bekrätta" (or bekrætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekrätta (bekrætta)
bringa el. få i sin hand? kan. .. her lauris vlfsson äller hans ärwingia äller wy äller wara erwingia nokor the godz opspörya oc bekrätta (för bekräfta el. be.kräkta?) oc igen winna meth rötta, som hans fadher oc honum meth orätta affganfen oc affthrengdh ära SD NS 3: 304 (1418). ib 303 (1418).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bekrätta may have also been written as bekrætta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᚱᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back