Bekymbra

Old Swedish Dictionary - bekymbra

Meaning of Old Swedish word "bekymbra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekymbra Old Swedish word can mean:

bekymbra
1) besvära, oroa, bekymra. som hindra siälena oc mz wärdzslikom ärandom oc wmsorghom bekymbra STröm. 1868--70.">Su 258. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 586. " att omilda men skulle them ey bekymbra" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (yngre red. af LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 282.
bekymbra
2) upptaga, sysselsätta. " mijn lage forfall. .. ther iach drepelige vdj bekymbrader är" SToria. 1816 ff.">HSH 20: 200 (1507). " waro swa bekymbradhe mz thera dödhum" ST 334.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bo- BSH 5: 181 (1507).
  • bekömbra: -edhe FM 59 (1457), 60.
  • bekymble BSH 5: 36 (1505).
  • bekymbra sik , bekymra sig, besvära sig, befatta sig. skalt thu. .. ey mz nokrom fafängom oc onyttelikom thankom thik bekymbra ST 160. " jak bekymbrade mik (me implicavi) mz myklo flätio" Su 241. ib 282, 283. " dan bekymbra sik mz skippen oc siglingh" MB 2: 82. Lg 3: 185, 316. " at vi aldre med noghor styke ällir ärende hafuom os befatadh ällir bekymbrat" BSH 3: 180 (1467). - refl. bekymbras, sysselsätta sig, befatta sig. i allom tima badhe mz siäl oc likama mz honom bekymbras (occupari) Su 178. " war han mykyt bekymbrandhis i qwinzlikom kärlek" Lg 3: 64.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᛦᛘᛒᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back