Bekymbra

Old Swedish Dictionary - bekymbra

Meaning of Old Swedish word "bekymbra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekymbra Old Swedish word can mean:

bekymbra
1) oroa, ansätta menesteus wart omyket bekymbrader aff thenna tree bröder Troj 141. 2) upptaga, sysselsätta. wi waarum i then tiidh mykit bekombredhe i mangh ärande SD NS 3: 471 (1419).
bekymbra
3) klandra, väcka tvist om, (söka) tillägna sig. thät som af honom til lnyt oc ränto falla kan .. for honom älla hans arfuom bekumbra hindra älla quälia Gadolin Pants Bil 281 (1389).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -kumbra.
  • -kobra )
  • bekymra sik , befatta sig (med), ha att göra (med). är mykitt förundrende, hw[i] swerigis herrer wilie sigh bekymbra och klandre medh them PMSkr 704 (senare avskr.). thet swärie. . ath the sich ey bekumbre eller aff före naghers mantz gotz vtansith eghit Rydberg Tr 3: 491 (1502). - Jfr unbekymradher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᛦᛘᛒᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back