Beläggia

Old Swedish Dictionary - beläggia

Meaning of Old Swedish word "beläggia" (or belæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beläggia Old Swedish word can mean:

beläggia (belæggia)
1) lägga. part. pret. liggande, hvilande varande. om thin wili är idkelika belaghdher i gudz laghom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 176.
beläggia (belæggia)
2) belägga. " vtan til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz wäl beläggia mz iärnspika oc hwassa wäggia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9179. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 10.
beläggia (belæggia)
3) besätta, intaga, bemäktiga sig, öfverväldiga. bemannadho oc belagdo (occupaverunt) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All wadhen j iordhans flodh MB 2: 77. " the haffdho thz fä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt belagd" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9396. " belagde mz diefflom" MB 2: 374. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 378. - STenianus. Se Lg.">Bild. späk wredhena än hon belägger (præoccupaverit) thik Ber 109. ib 232. " gratir scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al beläggä (occupat) glädhena j ytirSTa thimanom" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 142. Ber 175. hwilkin som belagdher är af wärdhzlikom thankom ib 135. " belagdher af pinom" ib 207. STröm. 1868--70.">Su 401.
beläggia (belæggia)
4) omgifva, kringhvärfva. nar han mz sannom laghom oc raamäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiom belagdhe (vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allabat) haffs grwndhen STröm. 1868--70.">Su 78. " mina dödhelika owiner diäfflana. .. haffdo belakt mik wslan" ib 206. han belagdho värST viliogha manna radh Bo 183. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 247, 4: 114. - omringa, belägra. STenianus. Se Lg.">Bilaþe länge STaþen Bu 16. " huna här belagde STadhin" STenianus. Se Lg.">Bil 683. Bu 190. STenianus. Se Lg.">Bil 260, 313, 592, 703. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 295, 311, 339. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 86, 87 (211, 95). MB 1: 11, 2: 27, 71, 101, 102. o. s. v. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 13, 190, 2: 125, 3: 301, 4: 50, 51. NSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 246. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2176, 2356, 2372, 2888, 3328, 3391, 4042, 2: 1227, 1573 o. s. v. ward husit belakt med rytzana ok mz thera makt ib 1: 1744. " beeläggia hans sloth mz wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All" ib 3: 26.
beläggia (belæggia)
5) insnärja, invefva? som människiona STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth aff harth belägger j syndanna läghe STilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JP 74.
beläggia (belæggia)
6) STälla till, beSTyra. belagde thz hemelika mz hans meSTara ST 561. Jfr belägha.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beläggia may have also been written as belæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bi- Bu 16, 190 ; Bil 313, 592 ; KS 87 (211, 95) ; KL 311, 378 ; Bir 1: 13, 190 ; MP 2: 196.
  • bo- BSH 5: 163 (1507) ),
  • beläggia up a
  • oppa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back