Beläggia

Old Swedish Dictionary - beläggia

Meaning of Old Swedish word "beläggia" (or belæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beläggia (belæggia)
1) lägga, förlägga, placera. bygningen skall beläggias vm kringh STenen oc vppa STenen VKJ 65 (1480). - faSTgöra. niclis bossons skipper, zacer til xij (12) marck for trossan j bomen bandz och belagdes STb 3: 27 (1492). ib ij (2) öre iiij (4) skiSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMen, som belade barssen i then STorm Skotteb 431 (1470 ; Kämn). - fäSTa; fälla. anorarare ankar beläggia STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 23. 2) belägga, betäcka. tha thw vil iSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa tha. .. läg ther vm sidan blöt vax näST oc leer oc sidan cluta ytherST oc belägt thet medh traad sidan [oppa] thet ath väta ey til iSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPona komber Sex ekon tr 265. 3) besätta; uppfylla; förse. palamides. .. kom mz xxx skip belakt mz fwltaga örligxfolk (cum triginta nauiBus militiBus nuSTis) Troj 104. 4) omringa, kringvärva, belägra. obsidere böleggia STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 561. hwro grecana. .. seglade jn for troyam ath beläga STaden Troj 104. SkrtUppb 221. - kringvärva, omsluta. bildl. verlden haffuer mik cringomgifuit ok belägt mik ok myna v (5) porta J Buddes b 173. - innesluta. jasonis asyn. .. hwlken hon hardeliga belakt haffde j siith hiärta (jasonis dulcis aspetus quem totum clausum geSTa in corde) Troj 10. 5) insnärja. thu. .. gangandhe wärldhenne, huilken belagdh war i mykle sorgh (mundo profuisi perplexo maeroiBus) JMÖ 185. 6) STälla till. part. pret. STälld, beskaffad. tha swaradhe thän vsla mannen som j häluite laa. .. vthan nagar STar vpp aff dödha ok sigher them hurw thät är här mädh oss belakt tha throo the thät ekke STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 86. 7) beskatta, pålägga skatt el. avgift (t. ex. tullavgift). i tyske landen giffs toll aff allom tingom som införes i STaden till att sälyas. .. men i swerige ähr ehn wrängheett, ther the på rådSTuSTum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUnen beleggia eller belatha hwar annen som them täckis henna uphöye STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 696 (senare avskr.). 8) lägra, ha könsumgänge med. xij (12) öre aff enom skipare ffran veSTerars som hade belatth j (1) bonne (för belacht j konne) Skotteb 461 (1472) ; Kämn). Enl. Lidén, Ark. f. Nord. Fil. 45: 182.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beläggia may have also been written as belæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bi- SkrtUppb 221.
  • bö- GU C 20 s. 561.
  • beläga Troj 104.
  • ln.
  • belägt J Buddes b 173 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back