Belägha

Old Swedish Dictionary - belägha

Meaning of Old Swedish word "belägha" (or belægha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

belägha (belægha)
STälla till, beSTyra, foga anSTalt om. " huru han hafdhe thz giort oc liSTelika belägit (för -at; Cod. A beleth 514) mz sinne konST" ST (Cod. B) 560. " belägede jach sa ther om" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 88 (1506). " om saa belagades, thet then werdig herra komme tha til waSTena" ib 521 (1512). " thetta sa besynnä och belägha ib. Jfr lagha. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so belägha may have also been written as belægha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • belagha. -adhe,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᛅᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back