Beläglikhet

Old Swedish Dictionary - beläglikhet

Meaning of Old Swedish word "beläglikhet" (or belæglikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beläglikhet (belæglikhet)
belägenhet, förhållande, omständigheter. at jach. .. for waara beleglighet och widertorffua skuld giorde eth skipte. .. met. .. magnus nicolai Svartb 484 (1465). " traktere capitenare offta mädh sinom klokasta mannom hwat görandis är för spöryandis hwilken hären större. starkaren. meer wäpnadher.. .. oc all tolken tilfälle oc beläghelighether som kwnna wara mällen fiendana oc sin här" PMSkr 148.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beläglikhet may have also been written as belæglikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • beleglighet.
  • belägelighet: -er )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᛅᚵᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back