Belämpa

Old Swedish Dictionary - belämpa

Meaning of Old Swedish word "belämpa" (or belæmpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

belämpa Old Swedish word can mean:

belämpa (belæmpa)
1) bemedla, ställa till rätta. " belempe thet med god dagtinghen" BSH 5: 427 (1510).
belämpa (belæmpa)
2) passa, vara lämplig el. läglig. om oss ey belämpper thet möthe BSH 5: 168 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so belämpa may have also been written as belæmpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᛅᛘᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back