Beledha

Old Swedish Dictionary - beledha

Meaning of Old Swedish word "beledha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beledha Old Swedish word can mean:

beledha
1) leda, anföra. " ginSTen giorde the thera skip til reedha hans kröpelin sculle them beleedha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 336.
beledha
2) leda, föra, beSTyra. beledha thet ärendit till fullan ändha FH 6: 23 (1450). - beSTyra, STälla till, begå. hon beledde thz swa länge oc foor ther swa liSTelika mz at hon fik alla sannindena wita aff honom ST 28. ib 514, 531. alt thetta ärandit beledde the swa hemelika at engin lifwandis kunde thz wiita ib 460.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᚽᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back