Belova

Old Swedish Dictionary - belova

Meaning of Old Swedish word "belova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

belova
lofva, utsätta, utfästa. " är. .. thet möthe beloffwat. .. pa vilide dagh jwl i strengenäs" BSH 4: 255 (1500). " hwat som her til gifuit er, blifue som sagt och befouet är" GS 69 (1491).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
➞ See all works cited in the dictionary

Back