Bemanna

Old Swedish Dictionary - bemanna

Meaning of Old Swedish word "bemanna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bemanna
besätta, förse med manskap. tha husit war. .. wel spisat ok wel bemannat RK 1: 1635. ib 3257, 2: 1557, 1578, 2087, 2133, 2571, 3034, 3621, 7451, 3: 815, 3200, 4082. MB 2: 146, 233, 248, 259, 302, 305. - förse fartyg med besättning, bemanna. the andra skipen mere bemannadis i stocholm oc monga flere RK 2: 8810. MB 2: 274. - besätta, förse, utrusta. bemannade stadhen mz sino folke MB 2: 261. ib 264, 273. drogh konungen jn j staden oc bemannade han mz spisningh oc syno folke ib 238. " bygdhe oc bemannade wärn städher mz höghom oc staRKom mwrom porthom oc laasom oc alzskons spisningh" ib 268. - besätta, intaga. bemannadho oc belagdo all wadhen j iordhans flodh MB 2: 77. ib 91. " bemannade aldra bärganna högdher oc klintha" ib 149. ib 152. " thet (Gotland) at bemanna" BtRK 151 (1449, orig.). - hålla besatt, intaga. säghen mik hwat folk thzta är som all tässen bärghen jnbyggher oc bemannar (obsidet) MB 2: 150.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bemando MB 2: 91),
  • bemanna sik , bemanna sig, taga mod till sig. j them daghom vpstodh oc bemannade sik matathias MB 2: 223. MD 341. - Jfr obemannadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛘᛆᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back