Benadha

Old Swedish Dictionary - benadha

Meaning of Old Swedish word "benadha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

benadha
benåda, bevilja förskoning från el. lindring av STraff. therfore bleff hon benadet, ath malsigiandin badh fore henne STb 1: 328 (1481). ib 190 (1478). benoddes lasse joansson köthmangare fore drapit, STadzins zack enskyldth STb 3: 356 (1498). ib 411 (1498). -benåda (ngn) till (ett lindrigare STraff). med prep. til. epther malsegiandes bön benaddes hon til STupan STb 3: 191 (1494). ib 4: 119 (1506). - med prep. pa. alle vynmen zache til vj (6) mark hwar thera, benodde pa iiij (3) mark STb 4: 20 (1504). ib 149 (1507). hakan aff weSTheraarss zacher och benadder pa x (10) marck ib 3: 3 (1492). ib 299 (1496) , 356 (1498). fiskara drengen, kussens drengh j heel sloch, är benadher pa myn herres och STradzsens zack x (10) marck eller mySTa handena ib 222 (1495).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • benaddes STb 3: 191 (1494) , 299 (1496), 352 (1498); ib 4: 119 (1506). benoddes ib 3: 356 (1498); ib 4: 149 l(1507). part. pret. -adher: n. -at benadder STb 3: 3 (1492).
  • benadher ib 222 (1495).
  • benodder ib 411 (1498).
  • benodde ib 4: 20 (1504) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚿᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Stb 4
Stockholms Stads Tänkeböcker 1504--1514. Utg. genom J. A. Almquist. 1931.
➞ See all works cited in the dictionary

Back