Benägdher

Old Swedish Dictionary - benägdher

Meaning of Old Swedish word "benägdher" (or benægdher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

benägdher (benægdher)
benägen. " hwar vtaff jach benegd är ath veth hans besthe" BSH 4: 253 (1500). " ther till benägde" HSH 20: 102 (1507). ib 104. BSH 5: 73 (1505) , 392 (1510). FM 459 (1510). Jfr välbenägdher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so benägdher may have also been written as benægdher

Part of speech: av

Additional information: adj. [Äldre Dan. beneget. Jfr Nht. geneigt]

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • beneigd BSH 5: 392 (1510) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚿᛅᚵᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back