Benäghin

Old Swedish Dictionary - benäghin

Meaning of Old Swedish word "benäghin" (or benæghin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

benäghin (benæghin)
benägen. " benegen, redebon oc veluelig til at afstyre. .. blotzvtgytilse" BSH 4: 348 (1503). - med. gen. wij äre tess benägne til at affwärie cristendomens oc richisens forderff FH 1: 182 (1497).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so benäghin may have also been written as benæghin

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚿᛅᚵᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back