Benämna

Old Swedish Dictionary - benämna

Meaning of Old Swedish word "benämna" (or benæmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

benämna (benæmna)
3) förordna, beordra. " han. .. mener en dels, ath honom ther wdi förstakkot skeer, ath han bland andra goda män. .. skal alitiit först benämpnas i rekesens tiänest" BSH 5: 304 (1508). - Jfr forbenämder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so benämna may have also been written as benæmna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -nämpna )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚿᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back