Benämna

Old Swedish Dictionary - benämna

Meaning of Old Swedish word "benämna" (or benæmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

benämna Old Swedish word can mean:

benämna (benæmna)
1) nämna. som i lthette breff benempde äre FH 5: 21 (1463). BSH 5: 181 (1507). " thet är benempt j theris dagtingis breff, at om nogen artikel. .. forkräncth vorthe, tha schwlde then part rame siit beste, [som] torn och hommod skeed wore" FM 386 (1508).
benämna (benæmna)
2) utsätta, bestämma. jnnän en benämdh tiidh HSH 19: 25 (1504). " wij benempde städith och rwmmit" FM 134 (1502). " pa en benämpdh städh" ib 388 (1508). sa mykith folk, som i beleffwe ther fore benempna BSH 5: 20 (1504). - bestämma, afgöra. för än thet benämpth war, ath han then deell fwlth och fast göre skwlle, i hanom tilbwde BSH 5: 317 (1506). -- Jfr forbenämder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so benämna may have also been written as benæmna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bö- BSH 5: 181 (1507) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚿᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back