Bepröva

Old Swedish Dictionary - bepröva

Meaning of Old Swedish word "bepröva" (or beprøva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bepröva Old Swedish word can mean:

bepröva (beprøva)
1) försöka, söka förvissa sig om, bepröfva. " nar han ville. .. thetta vt röna ok bepröfwa vm thz sant ware " Bir 1: 61. " tha thette forsöckt oc bepröffuat är" SO 80. " wille swa bepröffwa thz SOm hänt war" MB 2: 283. " vppa thz at mik (trol. för iak) maghe j täsSOm hedhningomen bepröffwa israel (ut in ipsis experiar israel), hwat häller the wilia göma herrans wägh. .. ällir oc ey" ib 74. " wisa oc bepröwadha män" Su 71. " at fresta oc bepröwa swa wara wtwaldha wener mz dröffwilSOml" ib 121. ib 163.
bepröva (beprøva)
2) röna, erfara, märka. " the pynor. .. sielen bepröfuät hafde" Lgren. 1875.">LfK 249. " engen twäkan är i thy SOm daglika synes oc bepröwas" Su 148. huilkit hennes käreste stalbroder merkendes ok longliga bepröffuendes Lg 3: 527.
bepröva (beprøva)
3) bevisa, ådagalägga. " hulkins synd iak vppinbaradhe ok bepröuadhe for thik mz liustaom ok vissatom teknom" Bir 1: 98. " thz SOm sinnen bewisa oc wtrönilsen bepröffuar" Su 291.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bepröva may have also been written as beprøva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛕᚱᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back