Bepudhra

Old Swedish Dictionary - bepudhra

Meaning of Old Swedish word "bepudhra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bepudhra
bepudra, beströ. " kaluahuffet sudet medh salt oc vatn oc hiärnen bepudrath medh ingefära" Sex ekon tr 271.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛕᚢᚦᚼᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back