Beradha

Old Swedish Dictionary - beradha

Meaning of Old Swedish word "beradha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beradha Old Swedish word can mean:

beradha
sörja för, STyra. gud mz wel berade (STyra så, att) her warder ey än mykit skade STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3178.
beradha
1) rådgöra, öfverlägga. " hauer iak mik meth minom vinum oc frändom beradhit" SD NS 2: 368 (1411). iak wil mik förST mz swena berade STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3853. " the herra sik beradhe" ib 79. ib 6781. ther vm sik beradde tha hwem the til höfutzman fa ib 2277. ib 6695. " beradhin jdher" ib 4787, 4793. ib 2061. ST 336 .STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 590, 669. - (?) the velle beradha segh oppa en tydh STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 196 (1507). -- betänka sig. lät hans SOn SOm oc heet iechonias tio dagha beradha sik (Cod. B radha 527) MB 1: 9. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 475. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3470. - tänka på, hafva i tankarne. beradde hon sik nakon tima at wäghia oc wndfly thera ondzsko gäld STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 57.
beradha
2) bereda sig, göra sig i ordning? tiil hwilket iach haffuer mich engtet berath (för bereth?) oppa äntiggie med eth eller annet HSH 19: 96 (1505). - part. pret.
beradha
1) SOm har beslutat, betänkt. är jak swa beradder meth minom winom thet jak wil wnna for:da kloSTre nydal eet aff thesse forscrifna godzom SD NS 2: 251 (1410). thet är hans nade. .. berodh vppa SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 1: 203 (1506, nyare afskr.). wäl beradde ib 3: 40 (1444). - öfverlagd, öfvertänkt. meth ja oc goth wilia oc beradhen hugh SD NS 1: 122 (1402). " mz beradhom hogh oc wilia" LfK 153. " meth beradhno modhe" SD NS 1: 11 (1401) o. s. v. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 80. " med bereddemodh" BtFH 1: 212 (1507). ib 149 (1506), 167 (1508), 180 (1507). meth beradho modhe SD NS 1: 47 (1401). ib 169 (1402). aff engo beradho modhe STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 64. SO 293. medh beraddo modh oc samthykkio VKR 7. " medh friom vilia ok beradhno modhe" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 165 (1376). met godhom vilia och STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Biradhna modhe SD NS 1: 232 (1403). " meth wilia och berodhno modhe" ib 2: 359 (1411, gammal afskr.). medh. .. beradhet radh STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 115 (1400). ib 199 (1413). FM 38 (1413). " mz beradhno raadhe" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 3. " mz beradhom wilia" LfK 153. sade thz (brefvet) wara berått mz skäll STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5772.
beradha
2) försörjd, försedd med man, gift, förmält. än hwn berad oc gifteth warith SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 8: 6 (1414). Jfr oberadder.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • bi-.
 • beraadha.
 • beradde Bir 4: 57 ; RK 2: 3470, 6781.
 • beraadde ib 2061, 2277.
 • beradhe ib 79.
 • berädho ST 336.
 • beraddo Lg 3: 590.
 • beradho ib 669.
 • beradhin.
 • berodhin.
 • beradder.
 • beradher. berodher. beredder),
 • beradha sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back