Beradha

Old Swedish Dictionary - beradha

Meaning of Old Swedish word "beradha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beradha
taga el. begära i betalning? beradhe (möjl. skrivfel för begäradhe) raadet engte meer aff them fore tafflana än then halffua deelin i hanis laurenssons belte STb 1: 42 (1475). - part. pret. som har beslutat, betänkt. swen beltare. .. bekendes sigh wäl beradhen ware medh sin kiere huSTru rad godwilie och samtycke at han sin gard soldhe STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 211 (1492). överlagd, övertänkt. meth myn frii willia och börathna hoog SD NS 3: 166 (1416). Vårfrup 133 (1442). Svartb 192 (1386). STb 2: 194 (1487). måd lango beradna modhe offwer wäydhe (han) hwro han skulle opyggia troyam jghen Troj 36. - Jfr fulberadder, välberadhin.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ö- SD NS 3: 166 (1416)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Vårfrup
Handlingar på svenska rörande 'Vårfrupänningen' till Vadstena klosters byggnad och underhåll. I Småst på Fsv. Växtförteckn. fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14. Växtförteckn. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14.
➞ See all works cited in the dictionary

Back