Berama

Old Swedish Dictionary - berama

Meaning of Old Swedish word "berama" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

berama Old Swedish word can mean:

berama
1) hafva till mål, söka uppnå el. åvägabringa. beramer. .. sueriges rikes idhert oc allis wore besta BSH 4: 10 (1471).
berama
2) bestämma, besluta, berama. tom talid, beramith oc bebreffwat oc sacth waar BSH 4: 203 (1496). " thet herre möthe i calmaren beramet är" FH 7: 64 (1505). " at eth menä herrämöthä skal berammäs pa en belägligh dagh oc städh" FM 91 (1497-1501).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beramma )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᛆᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back