Beredha

Old Swedish Dictionary - beredha

Meaning of Old Swedish word "beredha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beredha
1) bereda, göra i ordning; utrusta. Se Sdw 2: 1197. 2) betala. hwilikh godz han hanom satte for twa marker oc femtighj ath beretha j oxsa ok koo Gadolin Pants 277 (1383). till thän dagh hanom the forsagdho penningha beredde äro ib. skal han berda (för bereda) jonis olafsons galdh (för gäldh) Svartb 360 (1437). - Jfr välberedder.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᚽᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back