Bereþa

Old Swedish Dictionary - bereþa

Meaning of Old Swedish word "bereþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bereþa Old Swedish word can mean:

bereþa
L.
bereþa
1) bereda; se beredha sik.
bereþa
2) betAla. SD 4: 466 (1335, nyare afskr.), 5: 376 (1344, nyare afskr.). hwa som äi bereþe sin afraþ i þässom timom ib 639 (1347). " ib" NS 1: 16 (1401), 18 (1401, nyare afskr.), 27 (1401), 31 (1401) o. s. v. warther thän föörnämdä magnus symonson birädder innän sancta mattissä dagh ib 1: 484 (1405). " warther. .. magnus symonson äy byrädder ib. "ib 450 (1405). MEG 56 (red. A), 60, 61, EG 64, 65. " han skulle them ärlika beredha" RK 1: 3418. " thera EGen nakka monde thet bereda" ib (Albr) s. 212.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bäredha SD NS 1: 27 (1401).
  • biredha ib 61 (1401), 2: 219 (1409); -redde ib 1: 18 (1401).
  • berädha ib 37 (1401).
  • berädhe ib 16 (1401).
  • birädha: -rädder ib 484 (1405). " byredha" ib 437 (1405).
  • byrädha: -rädder ib 484 (1405)),
  • beredha sik , bereda sig, göra sig i ordning. schal huar en broder mz thöm andra samma tijdh sick bereda at han ecke bortha är aff sama samqwempdh SO 151.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᚽᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back