Beröra

Old Swedish Dictionary - beröra

Meaning of Old Swedish word "beröra" (or berøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beröra (berøra)
beröra, vidröra, omtala, anföra. om tesse articklar hans madhä berörer i sin breff HSH 19: 122 (1506). " breff och scriffuilse. .. i hwilke i beröre till oss ath rigsins sendebudh moge. .. giffue segh in till tals och möthis med eder herredöme" ib 136 (1506). " som eder herredöme berörer" FM 545 (1512). breff. .. i huilchet beröris om gripeklo ib 593 (1513). BSH 5: 121 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beröra may have also been written as berøra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back