Berykta

Old Swedish Dictionary - berykta

Meaning of Old Swedish word "berykta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

berykta
bringa (ngn) i ont rykte. thet wal oc orät, som ärkebiscopen aff vpsala hawer oss giort och beriktatr os meth SD NS 3: 44 (1415). - Jfr oberyktadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -rikta.
  • -at )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᛦᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back