Berykta

Old Swedish Dictionary - berykta

Meaning of Old Swedish word "berykta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

berykta
berykta, utsprida. " thz beryktaDis (percrebruisset) j blandh them" MB 2: 119. " huilken SOm. .. betrycktar thet ähro rörer" SMG 147. - berykta, bringa i rykte. thu är mykit mera berycthedher (ryktbar, Fräjdad) badhe j widom ok höffuiseth Di 286. - särsk. i dålig mening. SOm the hedherlika Frwna haffdho beryktat Lg 3: 55. " SOm ordh haffuer oppo sigh ok beröktader är" SGG 133. ib 127. swa dane berykthat menniskia Gers Frest 31. biudher nakara beruktath quinna SO 28. ib 213. BS 36. -- med gen. hwilken SOm. .. tessz berucktet är SO 156. - JFr oberyktadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • berökta.
  • berukta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᛦᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SMG
Stadga för ett Jungfru Mariæ Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back