Besighia

Old Swedish Dictionary - besighia

Meaning of Old Swedish word "besighia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besighia
förtala; anklaga. " är här noger. .. jak i nogan motto haffuer oforretadh eller lönligan besagt" STb 1: 354 (1482). " mannin var besagdher til konungin" Prosadikter (Barl) 40. - (+) 2 wi fyre met fordom (for:dom) synamannom besagde (för besaghe el. -o el. -om) for:da layea godz Svartb 415 (1445).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛁᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back