Besighia

Old Swedish Dictionary - besighia

Meaning of Old Swedish word "besighia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besighia Old Swedish word can mean:

besighia
1) säga, utfäSTa, lofVa. i moth there besacth feligh dagh FH 7: 78 (1509).
besighia
2) förtala, anklaga. " een riddare. .. som andra pläghadhe besäghia oc ila tala oppa thera ryg" ST 148. " haffde henne illa besakt for honom" Va 6. som röger eller besiger sin broder TS 24. sagVallius. 1850--54.">Dis hon oss besigia wilia for tik Vallius. 1850--54.">Di 118. " at han skall wäre besaget for eder" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 236 (1505). " han är hordelige besagd för ider" ib 361 (1508).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • besäghia.
  • besaghdher. besaget),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛁᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back