Besighling

Old Swedish Dictionary - besighling

Meaning of Old Swedish word "besighling" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besighling
med sigill bekräftad skrift. nager artickell tillscriffua eller affschrappha offuer thenne vara beseglingh SO 32. ib 116, 207. konungxliga eeder, lyffthe, breff, besiglinger FM 124 (1501). BSH 5: 288 (1508). mothe thenna bebindning ok beseglingh BtRK 351 (1494, orig.). " ath alle the breff och beseglinger allis eders verdigheter haffue mik giffuith och besegldth skolä varde mik aldelis hollen" HSH 19: 109 (1505).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • besegling.
  • besiglning BSH 5: 288 (1508) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛁᚵᚼᛚᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back