Besitia

Old Swedish Dictionary - besitia

Meaning of Old Swedish word "besitia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besitia Old Swedish word can mean:

besitia
L.
besitia
1) sitta, bo, särsk. ss innehafvare. huilken tha war besitiande widh höghafors SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 87 (1446). en jöns nilesSOn landboo aff bussila SOm är besithiande pa eth hans godz ib 7: 56 (1476?). om han skal ok maa bliffue beeSTendis (d. v. s. vara innehafvare af kyRKoherde-äMBetet) wiid fornempde kiRKie SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 270 (1506).
besitia
2) besitta, innehafva. " SOm the prouento nw besiter" SD NS 1: 378 (1404). " mit erfue SOm jak nw besitter" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 34 (1425). ib 54 (1434), 57 (1430, 84 (1438). the magho besithia thz landit MB 2: 4. ib 64. ST 351, 479, 494. " dauidz ära oc rike skal besithit wardha" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 593. " godz och gaardha besithne och osithne (predijs ruSTicis et vrbanis) SOm konwnghe och konwngislecom rätthe tillydande ärw" SD 5: 209 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). SOm husit besitter SO 206 (i de två siSTa ex. afses uttryckligen ett innehafvande utan egande-rätt). - part. pret.
besitia
1) sittande; STäld. att han ware högt besitten BtRK 125 (1438).
besitia
2) besuten. the SOm äe bositne äro ganske faa, SOm kunne göre reth forl sig BSH 5: 62 (1505).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beseta: -endis FM 270 (1506). pres. besiter. besitter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛁᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back