Beskattning

Old Swedish Dictionary - beskattning

Meaning of Old Swedish word "beskattning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskattning Old Swedish word can mean:

beskattning
1) beskattning. forbiudhum wi warum fogatum. .. at nokra handa slaghor, skat eller beskatning. .. vpa for:da kirkio. .. aläggia Svartb 465 (1457).
beskattning
2) utlösande, löspenning. wm konungx albrichs beskatning, ther hawer war frw drotningen ängen ända wm gangit eller oer gifuet, for thy at hon ey wet, hwat hon faar for hans beskatning Rydberg Tr 2: 661 (1396). alle fanga, som. .. obeskattadhe äru oc ekke borghan hafua sat for thera beskatning, the skolo löös lathas. .. ; hulke som beskattadhe äro oc borghan hafua sat for beskattningena, the bliffue widh sigh ib 3: 163 (1436). Lagerbring Saml 2: 246 (1453).
beskattning
3) uppskattning, värdering. " epter godha manna skeligha beskatningh" Svartb 478 (1464). FMU 4: 89 (omkr. l1455). ib 93 (omkr. 1455). en fiärdunghx krok jordh vndher reth beskatningh ib 87 (omkr. 1455). ib. lib 83 (omkr. l1455). värderingssumma. late miäta husen oc skoda hegnadan, humblagarda, trägard oc fiskevärka. .. oc late scriffua beskatningena beskedelica stycche fran styche, ltil minnes Arnell Brask BiI 16. - Jfr husa beskattning.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᛆᛏᛏᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back