Beskattning

Old Swedish Dictionary - beskattning

Meaning of Old Swedish word "beskattning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskattning Old Swedish word can mean:

beskattning
1) beskattning. " henta beskatning" MD (S) 261. aaläggiandhe beskatninga SD 3: 413. " then sware beskattningh" BSH 5: 219 (1507).
beskattning
2) lösepenning. " nar the mz there beskattning vtfara" RK 2: 408.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • beskatning.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᛆᛏᛏᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back