Beskedhin

Old Swedish Dictionary - beskedhin

Meaning of Old Swedish word "beskedhin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskedhin Old Swedish word can mean:

beskedhin
1) = beskedheliker 1. faderen fik them beskeden deel RK 1: 230. " hwadh thet hälder är til äwerdhelica ägho äller beskedhen tidh" FH 1: 18 (1441, afskr.).
beskedhin
2) = beskedheliker 3. hwar oc en beschedhen wegfarande man GS 27 (1375, orig.). the ware iiij beskedne men RK 2: 6277. VKR 27. " beskedhen man lafrins ienisson" SD NS 1: 146 (1402). ib 117 (1402) o. s. v.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • biskedhin: -skedhnum SD NS 1: 626 (1407).
  • biskedin: -skedenä ib 173 (1402).
  • byskedhin: -skedhnum ib 117 (1402)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᚽᚦᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back