Beskikka

Old Swedish Dictionary - beskikka

Meaning of Old Swedish word "beskikka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskikka Old Swedish word can mean:

beskikka
1) ordna. " " Su 139. - bestämma. hwaria stwndh oc tima skalt thu beskikka besyndherlika syslo oc ärffwodhe LfK 70. j bland andra pinor besynnerlika hwario rwme beskikkada Su 249. " huat hälzst thu aff äwerdeliko beskikkat haffwer" ib 320. - anvisa plats, ställa. aktom siälena wara. .. besikkadha mz them i hälffwitte ärw, beskikkadha i kötlikom astwndilsom LfK 45.
beskikka
2) sända, skicka. haffde lönliga beskikkat vämpta män offwir ena sidha MB 2: 278. " nu haffuer gud beskickat sina wrede" RK 3: (till. om Chr. II) 6301. - Jfr obeskikkadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᛁᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back