Beskipt

Old Swedish Dictionary - beskipt

Meaning of Old Swedish word "beskipt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskipt
eth myt godz heytandis kywikila. .. saa migit som jac ther äghande är oc ärfft hawer offuer alt beskipt (för byskipte?), som är two tredhiunge j aker och ängh, skogh, vatn oc alla handa wtmark Svartb 546 (1484). Se Ark. f. Nord. Fil. 48: l86.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back