Besklikhet

Old Swedish Dictionary - besklikhet

Meaning of Old Swedish word "besklikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besklikhet
beskhet, bitterhet. vatsnens besKLikhet KL 221. - bildl. bitterhet, särsk. bittert lidande, smärta. jak see thic hawa beskelikheez (amaritudinis) galla KL 145. " nar thu känne besKLikhet j KLostreno" ib 42. the skulu ey smaka. .. vtan äwärdhelika beslikhet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 151. " helsamlikhetz oc beskedhelikhetz (för beskelikhetz) drykker (potus salutaris amaritudinis)" Su 179. " tak fran mik thässa besKLikhetina" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 25. ib 85. " ey är dözsins bitärlica besKLikhet lät ib 108. "MP 1: 99. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 201, 237, 309, 2: 244, 4: 176. faa äru the som aminnas christi pino mz kärlek ok besKLikhet ib 3: 375. " af allom thins herra besKLikhätom" Ber 269. - bitterhet i sinnet, förbittring. hwat thegöra fore minaskuld thz är mz mot korran ok besKLikhet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 10.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • besklihät.
  • besklighet Bir 4: 176. beslikhet. beskelikhet. bäskelikhet MP 1: 99 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back