Beskodha

Old Swedish Dictionary - beskodha

Meaning of Old Swedish word "beskodha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskodha Old Swedish word can mean:

beskodha
1) beskåda, betrakta. beskodha thz barnet Lg 662. MB 2: 115. Bir 4: 5. " beskoda clarlika sins skapara godgerninga" ib 106. 111. Lgren. 1875.">LfK 51. - besigtiga, granska. beschoda hwars mantz arbete SO 157.
beskodha
2) taga i betraktande, göra afseende på. beskode teris stora fatigdom BSH 5: 398 (1510).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beskadha: -as LfK 51 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᚮᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back