Besla

Old Swedish Dictionary - besla

Meaning of Old Swedish word "besla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besla Old Swedish word can mean:

besla
1) beslå, betäcka el. förse (med ngt som fäSTes genom slag). eth horn beslagit medh siälffuer HLG 1: 133 (1491). eth annath litith hws. .. jnnan til beslaghit mz silffh skiffwom (laminis argenties. .. coopertam) Mecht 79. - infatta. mange ärw the som föra fala STena som ärw giorde mädh konSTh. .. sälyandis then för dyrea STena. .. äller besla them j ringa STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 4994 - sko (en häST). j (1) öre for heSTen beslox Skotteb 402 (1446, Kämn). 5) beslå överbevisa, ertappa. hwar ther medh beslagen worder eller medh wytnom thagen, böthe xij (12) marck vtan nade STb 3: 08 (1493).
besla
7) beslagtaga, belägga med kvarSTad. engelbrecht van mönSTer ok johan van kleffue skole bade til hopa bethale fleskith, epter then ene solde och then andra mechlade och tet forwarade vnden kemmenerana, tha the tet beslogo til retta STb 3: 436 (1499).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back