Besla

Old Swedish Dictionary - besla

Meaning of Old Swedish word "besla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besla Old Swedish word can mean:

besla
L.
besla
1) betäcka el. förse (med något SOm genom slag fästes), beslå. beslaghin mz gul Al 86. ib 3240. " mz ädhla stena All beslaghin" ib 7768. - förse med hästskor, sko. lotho theras örss beslaa RK 1: 3500.
besla
2) bese, genomvandra. " männene gingho oc beslogho landhen (lustrantes eam)" MB 2: 48.
besla
3) öfverräkna. " beeslar Alla sina makt" RK 3: 2182.
besla
4) besätta? thera hAll wäl beeslogh RK 3: 1735.
besla
5) beslå, öfverbevisa, ertappa. worder ther mz befunnen eller beslgagen medh vithnom SO 148. ib 158, 199, 214, 224, 299.
besla
6) ertappa, gripa, öfverraska. hwre the bäst kunne beslaa the fiende FM 316 (1507). " hwar wort folck kan töm beslaa" ib. " kan jag her effter nogen stedz beslaa the hollendere" ib 323 (1507).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beslaa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back