Besökia

Old Swedish Dictionary - besökia

Meaning of Old Swedish word "besökia" (or besøkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besökia Old Swedish word can mean:

besökia (besøkia)
1) uTSöka, utkräfva. " besöke the sidan med honom stadenz rätt effter ty penninga saken är til" TS 21.
besökia (besøkia)
2) besöka. " besökiä thed kalmarnä möthe" BSH 4: 106 (1484). FH 2: 148 (1495, gammal afskr.) , 7: 62 (1505), 674 (1505). kom thän hälghe ande ok besökthe hans hiärtha JP 7.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so besökia may have also been written as besøkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚯᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
➞ See all works cited in the dictionary

Back