Bestalla

Old Swedish Dictionary - bestalla

Meaning of Old Swedish word "bestalla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bestalla
belägra, omringa. " the. .. kastelholm strax bestallade" RK 2: 971. " lot han thz slot bestalla ib 1317. the. .. bestallade konungen" ib 1: (sfgn) 177. palestinos han haffde bestallat MD (S) 261. beställado them oc bekräkte them alla j theris skärmom wärnom oc thornom MB 2: 231. " aff them j tornum be stellade waro" ib 310. " bestaller tik sa her inne at tw aldre koMBer hädan" Di 180. RK 2: 1329, 1356, 2101, 2238, 2325 o. s. v. 1: (sfgn) s. 187. MB 2: 305 Di 39, 187, 201. BSH 5: 149 (1507) seandes sin herra latum) Su 190.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bo- BSH 5: 149 (1507).
  • beställa.
  • bestella. -ar?, -adhe,
  • bestälter: -an Su 190 (en form som eg. tillhör det nedanför upptagna beställa och som här beror på förvexling med detta verb)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back