Bestalning

Old Swedish Dictionary - bestalning

Meaning of Old Swedish word "bestalning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bestalning
belägring. " RK 1: (yngre red. af LRK) s. 267. "BSH 3: 184 (1467, afskr.), 4: 52 (1477), 111 (1486). FM (1457). HSH 20: 183 (1507), 189 (1507).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bestelningh BSH 4: 52 (1477).
  • bestallingh FM 59 (1457); HSH 20: 183 (1507), 189 (1507)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᛆᛚᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back