Bestänkia

Old Swedish Dictionary - bestänkia

Meaning of Old Swedish word "bestänkia" (or bestænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bestänkia (bestænkia)
bestänka. " bestänkia första stenana. .. mz thy watneno" MB 1: 282. Su 196. aller theras wäffwer bestanktes (för bestänktes) oc oppfyltes mz blodh Lg 3: 194.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bestänkia may have also been written as bestænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back