Beströia

Old Swedish Dictionary - beströia

Meaning of Old Swedish word "beströia" (or bestrøia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beströia (bestrøia)
beströ. " bacada munka beströdda medh succher" Sex ekon tr 271.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beströia may have also been written as bestrøia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᚱᚯᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back