Besvagha

Old Swedish Dictionary - besvagha

Meaning of Old Swedish word "besvagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besvagha
försvaga? " han skullä ther medh beswagis" HSH 20: 34 (1507). " thenne stadhen var beswageder pa alle siidher" BSH 5: 356 (1509).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚠᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back