Besynnerliker

Old Swedish Dictionary - besynnerliker

Meaning of Old Swedish word "besynnerliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besynnerliker Old Swedish word can mean:

besynnerliker
1) särskild. hwilkit guddomsins makt haffwir for besynderlika saak tilstaat Bir 4: 79. MB 2: 58, 95. Lg 808. Su 65. Lgren. 1875.">LfK 129, 132. " haffuer iak inghen biSunderligh tiandhe till scriffua" FM 371 (1508). BSH 5: 68 (1505).
besynnerliker
2) synnerlig, utmärkt, stor o besynnerliken nadh Su 47. ib 87, 90. " godhe besönnerlige wen" BSH 4: 259 (1501) , 260 (1501).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • besynnerleker: -leka Su 90.
  • besynderliker: -lika Bir 4: 79.
  • besyndherliker: -likän Su 87.
  • besynnerliken Su 47.
  • besynnerleken ib 65. " besynnerligen (ack. pl. n.)" MB 2: 58. " besynnerlighen (ack. pl. n.)" ib 95. besyndherliken (ack. sing. m.) LfK 132.
  • besyndherlighen ib 129.
  • besynnerlig RK 3: (sista forts.) 4596. besynderligh (ack. pl. n.) Lg 808. bisunderligh (ack. pl. n.) FM 371 (1508).
  • besunnerlig: -lige BSH 5: 68 (1505).
  • besönnerlig: -lige ib 4: 259 (1501), 260 (1501)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛦᚿᚿᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back