Beta

Old Swedish Dictionary - beta

Meaning of Old Swedish word "beta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beta Old Swedish word can mean:

beta
eg. låta bita.
beta
1) inöfva till jagt. the ära som nakre hunda bete Al 5550. " thu skAlt oc sende mik XL fAlkä oc XL hwndä the wäl bette äre" Di 9.
beta
2) jaga. " ängin Diwr wiliom wi beta" Al 6083. ib 5564. Di 172, 277, 287, (Cod. B) 319. fughla ok Diwr varo thöm til redha huart the vildo fara at betha Iv 1826. " en bether Aldreg wel med then hwnd man scAl drage til skogx" FM 645 (1519).
beta
3) beta. huar iak minum häste faar at beta Iv 2794.
beta
4) bereda genom blötning i en skarp vätska, särsk. bereda skinn, garfva. v betthe loskyn FH 6: 123 (1512). vnge skulu sik idha (troligen för idha sik) badhe beka (utan tvifvel för beta; motsv. Danska ordspråk har bedhe) ok barka (d. v. s. härda sig; refert frumire seu se cerdare juvente) GO 857 (jfr Kock, ArkIv f. Nord. Fil. 2: s. 101).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back