Betaka

Old Swedish Dictionary - betaka

Meaning of Old Swedish word "betaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betaka Old Swedish word can mean:

betaka
,v.
betaka
1) betaga, beröfva. " hafwer han betagit rijkeno sitt frija konungz koor" BtRK 78 (1434).
betaka
2) förhindra, hindra. " marsken konde thz ey betaga" RK 2: 6064. " nw betager oss thet meRKelig förfall" BSH 3: 185 (1467, afskr.). " hafwa betagit ok betaga at hijt faa ingen skip inkoma" BtRK 255 (1470).
betaka
3) betaga, öfverväldiga. " waar myn ffrw ganska mykit betaghen met sorgh" FM 491 (1510).
Alternative forms or notes:
  • betaga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back