Betaka

Old Swedish Dictionary - betaka

Meaning of Old Swedish word "betaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betaka
fritaga, befria (från ansvar för ngt); efterskänka. ragnild. .. forswarade och betog andres botuidsson. .. swa thet han aldre bröth vp hennis kySTo STb 1: 332 (1482). SToodh benct karlsson fore rettin ok betogh joan STyng allan thenskada och tiltal, som händ kan pa hans tienare vegna, huilken som STak laurens esbiörnsson ib 251 (1480). betog. .. her STen sin fogde pede rgualson all then geld, som skäligan bewisa kunno ib 226 (1480). ib 2: 53 (1484). - med gen. thäs. vare thet swa. .. thet nokor man wille thenna for:da jönis laurensson hyndra eller qwelia hendermära foe then same manzens dödh, tha bebindr jach mic oc mina arffwa honum thäs bethaka och skadalös halla foe alla lhendermärke skylning eller feydh SD NS 3: 370 (1418).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -taga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back