Betala

Old Swedish Dictionary - betala

Meaning of Old Swedish word "betala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betala
"

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bitala.
  • pitala: -es Gadolin Pants 272 (1368).
  • bittala.
  • *bliva betaladher , få betalning. hanis wlff skal bliffua bittaladh STb 1: 234 (1480). - med ack.-obj. få i el. ss betalning. till thes han bliffuer fornögd och bittalet ij (2) leste järn STb 1: 256 (1480). " skal her tord fornögia joan swensson xxj (16) gylla ogxa. nar joan suensson bliffuer them bittaleth, tha haffuer han engte tiltal til the c (100) marck, som her tordh war honom skyllogher" ib 19 (1475).
  • *betala bort ,
  • betala igen , återbetala, ersätta. nyntamestaren skal bitala kirkione sin steen igen STb 1: 258 (1480). " bitala alla the bögiare igen, som han. .. tha slog syndher" ib 245 (1480). " betala thän skadhan j gen" PMSkr 77.
  • betala in ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back